קיבוץ כפר מנחם
ד.נ שיקמים 79875
מייל: global@global-safety.co.il

טלפון: 08-9209020, פקס:08-9209030, נייד: 054-2500007

מבין לקוחותינו

              מלקוחות גלובל יעקובי